Radca-Prawny

Radca Prawny - stypendystka Université Paris 12; świadectwo językowe CAE, DALF i CCIP.

Radca Prawny Agnieszka Dylong

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 3013

Polisa oc radcy prawnego Agnieszki Dylong na 2018 rok

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Legitymacja Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Życiorys

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 ? 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r.,
 • w 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12,
 • wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2012 r.,
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English,
 • znajomość języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo ? Handlowej (CCIP),
 • praktyka prawnicza w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy od lutego 2008 r.,
 • współautorka Poradnika dla gmin Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Warszawa 2012
 • współautorka "Analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej" sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,
 • współautorka artykułu pt. "In house w odpadach- można czy nie można?", Przegląd Komunalny nr 7/2014 r., s. 30-31,
 • autorka artykułu pt. Udostępnianie potencjału osobowego, Przetargi Publiczne, sierpień 2014 r., s. 28-30,
 • zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz transportu publicznego.

Certyfikaty

Referencje

Publikacje