Referencje Pana Lecha Chojnackiego dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.