Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaświadcza, że radca prawny Agnieszka Dylong przeprowadziła w dniu 20 maja 2015 roku w Warszawie szkolenie na temat: ?Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej" .