Porada prawna | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Kontrakt menedżerski a podatek

Kontrakt menedżerski to umowa tzw. nienazwana, a więc brak jest w przepisach prawa definicji legalnej tego typu umowy. Natomiast z pewnością jest to umowa cywilnoprawna, do której na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Do osób świadczących pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie znajdują więc zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Pomocą w określeniu czy dana umowa stanowi kontrakt menedżerski mogą być orzeczenia sądów, które m.in.

Strony