Publikacja: Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste- Dziennik Gazeta Prawna | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Publikacja: Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste- Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 11 marca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatka pt. Wskazać RIPOK w przetargu?- To nie takie proste. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której pierwotnie Sejm postanowił dodać nowy art. 6fa: ?Gmina jest obowiązana do zorganizowania gospodarowania odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. Gmina wykonuje to zadanie na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. W przypadku powierzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze przetargu, gmina organizuje odrębne przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na gospodarowanie odpadami komunalnymi?  i zmienić art. 6d ust. 1: ?wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?. Zmiany uchwalone pierwotnie przez Sejm oznaczały więc obowiązkowe rozdzielenie przetargu na odbiór od. przetargu na zagospodarowanie. Senat cofnął zmianę uchwaloną przez Sejm, więc tak jak dotąd obowiązkowy jest przetarg na odbieranie albo łączony przetarg na odbieranie z zagospodarowaniem. Nie jest obowiązkowy przetarg na samo zagospodarowanie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.